fbpx

Hendrik de Vijfden

10, 11, 16 en 17 november 2018

Toneel Heverlee herdenkt het einde van 100 jaar Groote Oorlog en daarom trekken wij zelf “Then Oorlog” met Hendrik de Vijfden, In de Naam van de Vader en de Zoon.

Hendrik V werd geschreven door Wiliam Shakespeare. Vele van zijn koningsdrama’s handelen over de strijd om de troon tussen het huis Lancaster en het huis York. Dit stuk speelt zich af in de periode net vóór the Wars of the Roses, maar het geeft een goede afschildering van een rampzalige tijd in Engeland.

De schitterende bewerking van Tom Lanoye en Luk Perceval en onze interpretatie ervan leek ons het meest geschikt om 100 jaar Groote Oorlog te herdenken en een link te maken met het huidig wereldbeeld waarin ‘het beest oorlog’ nog steeds ronddoolt en de strijd des mensen nog steeds niet gestreden is.

De strijd om steeds meer respect, meer macht, meer geld en meer eigendommen behoort nu nog altijd tot de structurele mechanismen en dynamieken die ons kunnen laten afglijden naar een extremistisch gedachtengoed, dat geweld legitimeert en zo een oorlog mogelijk maakt , al dan niet gevoed door religies, gemeenschappelijke frustraties of angst. Vandaar onze keuze voor dit theaterstuk en onze visie hierop.

Het stuk wordt een mengvorm van hedendaags beeld- en bewegingstheater met vele klassieke elementen.
Door beeldspraak, poëzie en de nodige dosis humor komt onze fantastische Nederlandse taal volledig tot zijn recht.
Het scenografisch beeld verenigt symbolische elementen die herinneren aan vele oorlogen en gevechten door de eeuwen heen.

Een hele uitdaging voor Toneel Heverlee maar zeker de moeite waard om te komen kijken !

…omdat oorlog van alle tijden is...voor hen die stierven, sterven en zullen sterven in deze waanzin ...laten we hen herdenken in onze voorstellingen van Hendrik de Vijfden...

Engeland, de vroege vijftiende eeuw.

De politieke situatie is erg gespannen: de jonge Hendrik V heeft zojuist de troon bestegen nadat zijn vader, koning Hendrik IV, overleden is. De daaropvolgende burgeroorlogen laten de Engelsen rusteloos en ontevreden achter. Om het respect van zijn volk terug te winnen, claimt Hendrik V de Franse troon op basis van zijn afkomst en verwerpt hij de Salische wet over de erfopvolging.

Wanneer de dauphin (Frankrijks troonopvolger) Hendrik een beledigend antwoord zendt, besluit hij Frankrijk binnen te vallen. Gesteund door de Engelse adel en geestelijkheid stoomt Hendrik zijn leger klaar voor de strijd. Dit is het begin van de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk.

De Engelsen zeilen naar Frankrijk en vechten hun weg doorheen het land. Ze zijn in de minderheid, maar slagen er niettemin in om overwinning op overwinning te behalen.

Ze veroveren de stad Harfleur, waar Hendrik een passionele toespraak houdt voor zijn soldaten. Uiteindelijk winnen ze de slag bij Azincourt. Deze is beslissend voor de overgave van het Franse hof.

Als regeling na de slag (het verdrag van Troyes) wordt Catharina van Valois, de dochter van Karel VI, uitgehuwelijkt aan Hendrik V van Engeland. Zo zal hij aanspraak maken op de Franse troon wanneer Karel VI zou komen te overlijden. Het verdrag van Troyes was een absoluut dieptepunt voor de Franse kroon maar tevens het hoogtepunt voor de Engelsen in de Honderdjarige Oorlog.

William Shakespeare is één van Engelands grootste schrijvers. Niet alleen omwille van de kwaliteit van zijn oeuvre, maar ook omwille van zijn invloed op de Engelse taal. Zijn taalgebruik is zeer prozaïsch waarbij woordspelingen en beeldspraak leiden tot een opvallend vers met een eigen metrum (de vijfvoetige jambe).

Ook zijn monologen, die algemeen  voorkomend waren in het Elizabethaanse toneel, getuigen van een enorme, dramatische kracht.

Deze versie van ‘Henry V’ is een bewerking door Tom Lanoye en Luk Perceval, geschreven voor de Blauwe Maandag Compagnie.

 

 

Dirk Reynaerts begon zijn theatercarrière als jonge snaak in de toneelstukken van zijn vader en diverse schoolvoorstellingen. Als volwassene legde hij zich meer toe op het belichten en in scène zetten van stukken en evocaties, vaak samen met zijn broer Jan.

Sinds 2007 is Dirk een vaste waarde binnen TH geworden, vooral als lichtman-scènograaf; herinner u “Famille d’Artistes”, “De winter onder de tafel”, “Om acht uur bij de Ark” en “Pleinvrees”, om er slechts enkele te noemen.

In 2009 hielp hij Eva Van Hoecke met haar eerste regie (“Het schouwspel van Sinterklaas”). Na een duoregie voor “De winter onder de tafel”, zat hij bij “Een poppenhuis” voor het eerst alleen in de regiestoel. Nu gaat hij een nog grotere uitdaging aan met “Hendrik de Vijfden”.

Naast een gedreven regisseur en een schare aan acteurs zijn er ook een heleboel om-en-rondmensen nodig om een stuk op de planken te kunnen brengen.

De acteursploeg bestaat deze keer uit een veertienkoppige bende (en neem dat maar letterlijk) die volop aan de slag is met lappen tekst, tegenstrijdige emoties en uitputtende gevechten.

Karel helpt, met zijn kritische blik, Dirk en de acteurs technisch vooruit bij koorscenes, opkomsten, plaatsingen en gevechtscènes.

De acteurs worden met raad en daad, en met potlood en gom in de aanslag, bijgestaan door Jelle, hun bevallige regie-assistente.
Daarnaast kunnen ze (voorlopig) niet zonder Lisbeth. Zij fluistert alle teksten in wanneer het geheugen de acteurs al eens in de steek laat.

Uiteraard geen theaterstuk van Dirk zonder een indrukwekkend decor. De bende van Peter zet hier volop zijn schouders onder.

En dan zijn er nog Lisbeth, Jelle en Eva die zich buigen over kostuums en rekwisieten.
Bob zorgt met Dirk voor licht en beeld;
Geert voorziet het stuk van sfeervolle muziek;
en Eva zorgt ervoor dat alle praktische beslommeringen netjes opgelost geraken.

Je ziet, een hele bende gemotiveerde en enthousiaste TH’ers die hun uiterste best doen om hun drive en goesting op jullie af te stralen bij de voorstellingen.

Archief Home